תפריט ראשי

מיתווים – המכון הישראלי למדיניות-חוץ אזורית הוא מכון עצמאי למדיניות, מחקר וחשיבה הפועל לעיצוב מחדש של יחסי ישראל במזרח התיכון, אירופה ואגן הים התיכון. מיתווים שואף לאפשר לישראל התחלה חדשה במשפחת העמים, ומטרותיו הן:


א. לקדם שינוי פרדיגמה במדיניות-החוץ הישראלית:

1. לגבש ולהציג גישה מקיפה למדיניות-חוץ התומכת בשלום ובשייכות אזורית;

2. להפוך שיקולים דיפלומטיים למרכזיים יותר בתהליכי קבלת החלטות בישראל;

3. לשנות את הנטייה הישראלית להסתגרות ולמגננה אל מול הקהילה הבינלאומית.


ב. לקדם את ההשתלבות האזורית של ישראל:

1. להגביר את הידע וההבנה של סוגיות אזוריות;

2. להגדיר את היחסים הרצויים לישראל עם האזורים הסמוכים לה;

3. לקדם אפשרויות שייכות אזורית לישראל.


ג. לקדם שלום ישראלי-ערבי:

1. לנהל דיאלוג מדיני עם מכוני מדיניות ערבים ומוסלמים;

2. לזהות, לייצר ולממש הזדמנויות לשלום;

3. לספק מומחיות תהליכית ומחקרית לקידום מהלכי שלום.


מיתווים הוקם כמלכ"ר ב-2011. הוא פועל אל מול שלושה קהלי יעד עיקריים: הזירה האזורית והבינלאומית; המערכות הפוליטית-ציבורית בישראל; והחברה האזרחית והציבור הרחב בישראל. בעשותו כן, מיתווים עוסק בייצור ידע, בהעלאת רעיונות לסדר היום, בתכנון מדיניות, בקידום המלצות לעשייה, ובתמיכה בתהליכי יישום. המכון בנוי כצבר של מומחים שמייצגים חשיבה רעננה וחדשנית, ושמשלבים עשייה מחקרית, מדינית וציבורית.  

 

סיכום פעילות מכון מיתווים לשנת 2019

 

סיכום פעילות מכון מיתווים לשנת 2018

 

סיכום פעילות מכון מיתווים לשנת 2017

 

סיכום פעילות מכון מיתווים לשנת 2015 (לסיכום באנגלית, לחץ/י כאן)

 

סיכום פעילות מכון מיתווים לשנת 2014 (לסיכום באנגלית לחץ/י כאן)

 

סיכום פעילות מכון מיתווים לשנת 2013

 

סיכום פעילות מכון מיתווים לשנת 2012

 

 

 

site by brandor