תפריט ראשי

רועי לאתר רועי הוא מנהל המחקרים במכון מיתווים. רועי מחזיק בתואר שלישי ביחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, ומחקריו מתמקדים בקשר בין הידע התיאורטי והשדה הפוליטי בסכסוכים ותהליכי שלום, ובייחוד בסכסוך ובמשא-ומתן בין הישראלים והפלסטינים. רועי שימש כעמית מחקר במכון דיוויס ליחסים בינלאומיים בירושלים, ובמכון למחקרי ביטחון לאומי בתל-אביב. לאחרונה היה חוקר אורח בקינגס קולג' לונדון, במסגרת תכנית הפוסט-דוקטורט של מכון ישראל (ארה"ב). מחוץ לתחום המחקרי רועי מתמקד בזירה החינוכית, מרצה באוניברסיטה העברית ובמקומות נוספים, ומשמש כמנכ"ל של עמותת "דמוקרטי בעמק". 

site by brandor