תפריט ראשי

מכון מיתווים והשדולה לחיזוק מערך החוץ קיימו ב-22 במאי 2018 דיון על פעילות הכנסת בתום יחסי החוץ והדרכים לשפר אותה. הדיון התבסס על מחקר מאת ניצן הורוביץ שהתפרסם במכון מיתווים, ונידונו בו הצורך להגביר את העיסוק של הכנסת והח"כים בנושאי חוץ, להקים ועדה ייחודית בכנסת ליחסי חוץ, להדגיש את החשיבות הדיפלומטיה הפרלמנטרית ולהעלות את המודעות הציבורית לכך, לעודד את הכנסת לפתח סדר יום עצמאי בנושאי חוץ, ולהעלות לתודעה הציבורית את חשיבות עיסוק הכנסת והח"כים בנושאי חוץ. בדיון נשאו דברים מומחים, דיפלומטים, חברות וחברי כנסת. לקריאת עיקרי הדיון לחצ/י כאן. לקראית מחקרו של ניצן הורוביץ לחצ/י כאן

site by brandor