תפריט ראשי

 

 

מדיניות ארה"ב כלפי ישראל והמזרח התיכון הוא פרסום חודשי של מכון מיתווים על מדיניות ארה"ב כלפי המזרח התיכון, מאת השגריר בדימוס ברוך בינה. כל גליון מנתח את משמעותן של התפתחויות אחרונות במדיניות ארה"ב ביחס לישראל, תהליך השלום והסכסוך הישראלי-פלסטיני, והמזרח התיכון המשתנה. העורכים הקודמים של הסדרה היו גראנט רומלי, בריאן ריבס ורבקה בורנשטיין.

  

גיליון 85, דצמבר 2019

גיליון 84, נובמבר 2019

גיליון 83, אוקטובר 2019

גיליון 82, ספטמבר 2019

גיליון 81, אוגוסט 2019

גיליון 80, יולי 2019

גיליון 79, יוני 2019

גיליון 78, מאי 2019

גיליון 77, אפריל 2019

גיליון 76, מרץ 2019

גיליון 75, פברואר 2019

גיליון 74, ינואר 2019

גיליון 73, דצמבר 2018

גיליון 72, נובמבר 2018

גיליון 71, אוקטובר 2018

גיליון 70, ספטמבר 2018

 גיליון 69, אוגוסט 2018

 גיליון 68, יולי 2018

 גיליון 67, יוני 2018

 גיליון 66, מאי 2018

גיליון 65, אפריל 2018

 גיליון 64, מרץ 2018

גיליון 63, פברואר 2018

 גיליון 62, ינואר 2018

כרך 5, גיליון 12, דצמבר 2017

כרך 5, גיליון 12, דצמבר 2017

כרך 5, גיליון 11, נובמבר 2017

כרך 5, גיליון 10, אוקטובר 2017

 כרך 5, גיליון 9, ספטמבר 2017

 כרך 5, גיליון 8, אוגוסט 2017

 כרך 5, גיליון 7, יולי 2017

 כרך 5, גיליון 6, יוני 2017

 כרך 5, גיליון 5, מאי 2017

 כרך 5, גיליון 4, אפריל 2017

 כרך 5, גיליון 3, מרץ 2017

 כרך 5, גיליון 2, פברואר 2017

 כרך 5, גיליון 1, ינואר 2017

 כרך 4, גיליון 12, דצמבר 2016

 כרך 4, גיליון 11, נובמבר 2016

 כרך 4, גיליון 10, אוקטובר 2016

 כרך 4, גיליון 9, ספטמבר 2016

 כרך 4, גיליון 8, אוגוסט 2016

 כרך 4, גיליון 7, יולי 2016 

 כרך 4, גיליון 6, יוני 2016

 כרך 4, גיליון 5, מאי 2016

 כרך 4, גיליון 4, אפריל 2016

 כרך 4, גיליון 3, מרץ 2016

כרך 4, גיליון 2, פברואר 2016

 כרך 4, גיליון 1, ינואר 2016

 כרך 3, גיליון 12, דצמבר 2015

 כרך 3, גיליון 11, נובמבר 2015

 כרך 3, גיליון 10, אוקטובר 2015

 כרך 3, גיליון 9, ספטמבר 2015

 כרך 3, גיליון 8, אוגוסט 2015

 כרך 3, גיליון 7, יולי 2015

 כרך 3, גיליון 6, יוני 2015

 כרך 3, גיליון 5, מאי 2015 

כרך 3, גיליון 4, אפריל 2015

 כרך 3, גיליון 3, מרץ 2015

כרך 3, גיליון 2, פברואר 2015

כרך 3, גיליון 1, ינואר 2015 

כרך 2, גיליון 12, דצמבר 2014

כרך 2, גיליון 11, נובמבר 2014

 כרך 2, גיליון 10, אוקטובר 2014

כרך 2, גיליון 9, ספטמבר 2014

 כרך 2, גיליון 8, אוגוסט 2014

כרך 2, גיליון 7, יולי 2014

 כרך 2, גיליון 6, יוני 2014

 כרך 2, גיליון 5, מאי 2014

 כרך 2, גיליון 4, אפריל 2014

 כרך 2, גיליון 3, מרץ 2014

 כרך 2, גיליון 2, פברואר 2014

כרך 2, גיליון 1, ינואר 2014

 כרך 1, גיליון 12, דצמבר 2013

 כרך 1, גיליון 11, נובמבר 2013

כרך 1, גיליון 10, אוקטובר 2013

כרך 1, גיליון 9, ספטמבר 2013

כרך 1, גיליון 8, אוגוסט 2013 

 כרך 1, גיליון 7, יולי 2013

כרך 1, גיליון 6, יוני 2013 

 כרך 1, גיליון 5, מאי 2013

כרך 1, גיליון 4, אפריל 2013

כרך 1, גיליון 3, מרץ 2013

כרך 1, גיליון 2, פברואר 2013

כרך 1, גיליון 1, ינואר 2013

 

site by brandor