תפריט ראשי

 

 

מדיניות ארצות הברית ביחס לישראל ולמזרח התיכון הוא פרסום חודשי של מיתווים על מדיניות ארצות הברית כלפי המזרח התיכון, בעריכת רבקה בורנשטיין. הפרסום עוסק בסוגיות הקשורות ליחסי ישראל-ארה"ב, תהליך השלום/הסכסוך הישראלי-פלסטיני, המזרח התיכון המשתנה, והסכם הגרעין עם איראן והשלכותיו.  העורכים הראשונים של הסדרה היו גראנט רומלי ובריאן ריבס.

 

גיליון 68, יולי 2018

 

גיליון 67, יוני 2018

 

גיליון 66, מאי 2018

 

גיליון 65, אפריל 2018

 

גיליון 64, מרץ 2018

 

גיליון 63, פברואר 2018

 

גיליון 62, ינואר 2018

 

כרך 5, גיליון 12, דצמבר 2017

 

כרך 5, גיליון 12, דצמבר 2017

 

כרך 5, גיליון 11, נובמבר 2017

 

כרך 5, גיליון 10, אוקטובר 2017

 

כרך 5, גיליון 9, ספטמבר 2017

 

כרך 5, גיליון 8, אוגוסט 2017

 

כרך 5, גיליון 7, יולי 2017

 

כרך 5, גיליון 6, יוני 2017

 

כרך 5, גיליון 5, מאי 2017

 

כרך 5, גיליון 4, אפריל 2017

 

כרך 5, גיליון 3, מרץ 2017

 

כרך 5, גיליון 2, פברואר 2017

 

כרך 5, גיליון 1, ינואר 2017

 

כרך 4, גיליון 12, דצמבר 2016

 

כרך 4, גיליון 11, נובמבר 2016

 

כרך 4, גיליון 10, אוקטובר 2016

 

כרך 4, גיליון 9, ספטמבר 2016

 

כרך 4, גיליון 8, אוגוסט 2016

 

כרך 4, גיליון 7, יולי 2016 

 

כרך 4, גיליון 6, יוני 2016

 

כרך 4, גיליון 5, מאי 2016

 

כרך 4, גיליון 4, אפריל 2016

 

כרך 4, גיליון 3, מרץ 2016

 

כרך 4, גיליון 2, פברואר 2016

 

כרך 4, גיליון 1, ינואר 2016

 

כרך 3, גיליון 12, דצמבר 2015

 

כרך 3, גיליון 11, נובמבר 2015

 

כרך 3, גיליון 10, אוקטובר 2015

 

כרך 3, גיליון 9, ספטמבר 2015

 

כרך 3, גיליון 8, אוגוסט 2015

 

כרך 3, גיליון 7, יולי 2015

 

כרך 3, גיליון 6, יוני 2015

 

כרך 3, גיליון 5, מאי 2015 

 

כרך 3, גיליון 4, אפריל 2015

 

כרך 3, גיליון 3, מרץ 2015

 

כרך 3, גיליון 2, פברואר 2015

 

כרך 3, גיליון 1, ינואר 2015 

 

כרך 2, גיליון 12, דצמבר 2014

 

כרך 2, גיליון 11, נובמבר 2014

 

כרך 2, גיליון 10, אוקטובר 2014

 

כרך 2, גיליון 9, ספטמבר 2014

 

כרך 2, גיליון 8, אוגוסט 2014

 

כרך 2, גיליון 7, יולי 2014

כרך 2, גיליון 6, יוני 2014

כרך 2, גיליון 5, מאי 2014

כרך 2, גיליון 4, אפריל 2014

כרך 2, גיליון 3, מרץ 2014


כרך 2, גיליון 2, פברואר 2014

 

כרך 2, גיליון 1, ינואר 2014


כרך 1, גיליון 12, דצמבר 2013

 

כרך 1, גיליון 11, נובמבר 2013

 

כרך 1, גיליון 10, אוקטובר 2013

 

כרך 1, גיליון 9, ספטמבר 2013

 

כרך 1, גיליון 8, אוגוסט 2013

 

כרך 1, גיליון 7, יולי 2013

 

כרר 1, גיליון 6, יוני 2013

 

כרר 1, גיליון 5, מאי 2013

 

כרר 1, גיליון 4, אפריל 2013

 

כרך 1, גיליון 3, מרץ 2013

 

כרך 1, גיליון 2, פברואר 2013

 

כרך 1, גיליון 1, ינואר 2013

 

site by brandor