תפריט ראשי


1. מדיניות-החוץ הישראלית - זיהוי מאפייני יסוד של מדיניות-החוץ הישראלית, פיתוח וקידום פרדיגמת מדיניות-חוץ חדשה המדגישה שלום ושייכות אזורית, קידום תפקידם של הערבים בישראל בעיצוב יחסי ישראל והאזור;

2. יחסי ישראל-תורכיה - סיוע לשיקום יחסי ישראל-תורכיה ולקידום הבנה אזורית משותפת, באמצעות ערוצים דיפלומטיים אחוריים ומסגרות לדיאלוג מדיני עם שותפים בתורכיה;

3. ישראל והמזרח-התיכון - קידום ערוצים חדשים למחקר ודיאלוג מדיני עם מכוני מדיניות מרחבי האזור, וזיהוי ההזדמנויות לישראל במזרח התיכון המשתנה;

4. תהליך השלום הישראלי-ערבי - גיבוש חבילה אפקטיבית של תמריצים בינלאומיים לשלום, פיתוח המלצות למדיניות לקידום תהליך השלום, מחקר מדיני על אסטרטגיות המשא ומתן הפלסטיניות ועל תהליך פיוס הפנים-פלסטיני;

5. מדיניות ארצות הברית ביחס למזרח-התיכון - ניתוח של מדיניות החוץ האמריקאית כלפי ישראל, תהליך שלום והמזרח התיכון, ופיתוח תגובות מדיניות ישראליות לשינויים במדיניות ארצות הברית.
site by brandor