סדנת מומחים בנושא יחסי ישראל-מרוקו

מכון מיתווים קיים סדנת מומחים בנושא יחסי ישראל-מרוקו, בה השתתפו נציגי חברה אזרחית ומשרד החוץ, חוקרים, אנשי עסקים, ואנשי תרבות ומורשת. בפתח הסדנה הציגה עינת לוי את עיקרי מחקרה, ולאחר מכן התקיים דיון בו הוצגו שיתופי פעולה אזרחיים מגוונים עם מרוקו, וזוהו מפתחות להצלחה וחסמים שמונעים את מימוש פוטנציאל היחסים.

הסדנה התקיימה במשרדי קרן פרידריך אברט בהרצליה, 18 ביולי 2018

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון