יחסי ישראל-עיראק: הזדמנויות לקידום שיתופי פעולה

יולי 2018
סיכומי כנסים / שיפור מדיניות החוץ הישראלית

ב-17 במאי 2018 קיים מכון מיתווים סדנת מומחים בנושא יחסי ישראל-עיראק, בהתבסס על מחקר שכתב ד"ר רונן זיידל במסגרת צוות חשיבה של המכון. הסדנה התקיימה בסמיכות לבחירות הכלליות בעיראק, ונשאו בה דברים ד"ר רונן זיידל, לינדה מנוחין, ועידן בריר. הדיון התמקד בסוגיות שקשורות לתהליכים הפנימיים שעוברת עיראק, למורכבות המדינה העיראקית המתגבשת, ליחסים עם החבל הכורדי, לאינטרסים האסטרטגיים והכלכליים של ישראל בקשר עם עיראק, להזדמנויות הנוצרות מקיומו של קשר אזרחי הולך ומתפתח בין ישראלים ועיראקים, ולאפשרות ביסוסם העתידי של קשרים כלכליים ומדיניים בין המדינות. מסמך זה מסכם את עיקרי הדיון.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון