קריסת מערך החוץ של ישראל

נובמבר 2018
/ שיפור מדיניות החוץ הישראלית

לנוכח הקיצוץ בתקציב משרד החוץ ומשאביו, ועל רקע התהליך המתמשך של החלשת מערך החוץ, התקיים ב-15 בינואר 2018 בכנסת כנס מיוחד של השדולה לחיזוק מערך החוץ בראשות ח"כ נחמן שי ומכון מיתווים. בכנס נשמעו אמירות ברורות בדבר הצורך במערך חוץ חזק ויעיל, הנזקים שנגרמים מהקיצוצים והפגיעה במעמד משרד החוץ, וכיווני פעולה להעצמת הדיפלומטיה הישראלית. נשאו בו דברים חברי כנסת, נציגי עובדי משרד החוץ, בכירים לשעבר במשרד החוץ ומומחים. מסמך זה מסכם את עיקרי הדברים שנאמרו במהלך הכנס.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון