אודות

פרופיל ארגוני

מיתווים – המכון הישראלי למדיניות-חוץ אזורית הוא מכון למחקר ומדיניות שהוקם בשנת 2011 במטרה לשפר את מדיניות-החוץ של ישראל, להגביר את השייכות האזורית של ישראל במזרח התיכון, אירופה ואגן הים התיכון, ולקדם שלום ישראלי-פלסטיני. המכון עוסק בייצור ידע והמלצות – באמצעות עריכת מחקרים, כינוס צוותי חשיבה ומומחים, וביצוע סקרים; ובקידום שימוש מדיני בידע שנוצר – באמצעות עבודה עם חברי כנסת, משרדי ממשלה, ארגוני חברה אזרחית, כלי תקשורת, דיפלומטים זרים, ומכונים שותפים באזור ומעבר לו. מכון מיתווים מדורג על ידי אוניברסיטת פנסילבניה שבארה"ב בין מכוני המחקר המובילים במזרח התיכון וצפון אפריקה, ובין המכונים המובילים בעולם ללימודים אזוריים.

בשנים האחרונות, המכון גיבש תפיסת מדיניות-חוץ חדשה לישראל – מדיניות-חוץ תומכת שלום, רב-אזורית, עם הפנים לעולם, מודרנית ומכלילה – והמלצות לחיזוק מערך החוץ והעצמת הדיפלומטיה הישראלית. אנו מאמינים שאימוץ ויישום המלצות אלו יאפשרו לישראל למצוא את מקומה באזורים הסמוכים לה ובמשפחת העמים, למצות את הפוטנציאל העצום הגלום בה, ולחיות בשלום, שגשוג וביטחון. בשנה החולפת, עקבנו אחר התפתחויות ומגמות במדיניות-החוץ האזורית של ישראל, קידמנו המלצות לחיזוק משרד החוץ, חקרנו את הפוטנציאל הלא-ממומש של יחסי ישראל עם מדינות ערב, זיהינו את מידת ההשפעה של הקיפאון בתהליך השלום על היחסים האזוריים של ישראל, גיבשנו המלצות למדיניות-חוץ ישראלית טובה יותר כלפי האיחוד האירופי, מיפינו הזדמנויות חדשות במזרח אגן הים התיכון, ניהלנו דיאלוגים אזוריים עם בני שיח במדינות האזור, ייעצנו לשחקנים מרכזיים בקהילה הבינלאומית לגבי תפקידם בקידום שלום, וניתחנו את מדיניות ארה"ב כלפי ישראל והמזרח התיכון. כל זאת, במקביל לפעילות ציבורית שכללה תדרוכים לחברי כנסת ולמשרדי ממשלה שונים בנושאי חוץ, הופעה בפני ועדות כנסת, קיום אירועים משותפים עם שדולות בכנסת, מאמצים להגברת שקיפות מערך החוץ, קידום דיונים ושאילתות בכנסת בתחום מדיניות-החוץ, ועריכת כנסים וסדנאות מומחים.

המכון מפרסם דו"חות חודשיים וחצי-שנתיים שסוקרים התפתחויות ומגמות במדיניות-החוץ האזורית של ישראל, בדגש על יחסי ישראל והפלסטינים, יחסי ישראל עם המזרח התיכון, אירופה ואגן הים התיכון, ותפקוד מערך החוץ. כמו כן, המכון מפרסם מדי שנה את מדד מדיניות-החוץ הישראלית, שבוחן את עמדות הציבור בישראל ביחס למגוון נושאים בתחומי חוץ, ובהם שביעות רצון מתפקוד הממשלה ומשרד החוץ, סדרי עדיפויות במדיניות-חוץ, תפיסות לגבי שייכות אזורית ושיתופי פעולה עם מדינות המזרח התיכון, עמדות בנושא תהליך השלום הישראלי-פלסטיני, ועוד. זאת, לצד פרסום שוטף של מחקרים, ניירות מדיניות, מאמרי דעה ופרשנות, וקיום של כנסים ציבוריים, תדרוכים סגורים, פגישות מדיניות, דיאלוגים אזוריים ובינלאומיים, וסדנאות תכנון מדיניות.

מיתווים הינו עמותה רשומה (מס' 580543528), מוסד ללא כוונת רווח, ובעל אישור ניהול תקין מרשם העמותות. הפעילויות של מיתווים מתקיימות הודות לתרומות ומענקים מתומכינו. אנו מזמינים אותך להפוך לשותפ/ה לתהליך העיצוב מחדש של יחסי ישראל עם המזרח התיכון, אירופה ואגן הים התיכון. לתרומה ניתן ללחוץ כאן.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון