הנסיגה הדמוקרטית והשלכותיה על יחסי החוץ של ישראל | מפגש מומחים ומומחיות בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה

מכון מיתווים והמכון הישראלי לדמוקרטיה מזמינים אותך לצפות בדיון במסגרתו בחנו את ההשלכות של מהלכי הממשלה בחצי השנה האחרונה על היבטים שונים בישראל ועל מעמדה של ישראל בעולם. הדיון נערך ביום שני, ה-7 לאוגוסט  וניתן לצפות בו כאן.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון