מסמך המלצות להקמה ובנייה מחדש של תשתיות מקיימות חיים ושל מערך הבריאות ברצועת עזה

נייר זה עוסק בתשתיות מקיימות חיים, אנרגיה, מים וביוב, ובמערך הבריאות ברצועת עזה. מטרתו לשקף לציבור ולמקבלי ההחלטות את מצב התשתיות והבריאות ברצועת עזה בצל המלחמה הקשה המתנהלת בחודשים האחרונים. המלחמה נגד חמאס בעקבות מתקפת ה7- באוקטובר הביאה כידוע להרס כבד של תשתיות פיזיות ומוסדיות. חוסר התפקוד של התשתיות הללו משפיע ישירות על המצב ההומניטרי ברצועת עזה, החל ממחסור בגישה של האוכלוסייה למים נקיים, וכלה במצב הבריאות המאתגר שלה. 133 חטופות וחטופים ישראלים הנמצאים בשבי חמאס מושפעים גם הם מהמצב ההומניטרי ברצועת עזה. מסמך זה מבקש להציע המלצות לפעולה הן בטווח המיידי והחירומי על מנת לתת מענה לאתגרים ההומניטריים ברצועה, והן בטווח הארוך בהיבטים של שיקום הרצועה. ההמלצות גובשו על ידי אנשי מקצוע ישראליים, לאחר דיונים ומפגשים רבים שנערכו בקבוצות עבודה קטנות ובפורום רחב.

המסמך נפתח בהצגת עקרונות מנחים אשר עיצבו את ההמלצות המוצעות בכל תחום. לאחר מכן מפורטות ההמלצות לפי הפרקים המקצועיים – אנרגיה, מים, ביוב ובריאות, כאשר כל פרק כולל מספר חלקים:

(1) תיאור המצב ערב המלחמה.

(2) תיאור מצב קיים חמישה וחצי חודשים לתוך המלחמה.

(3) המלצות לפי טווחי זמן שונים (מיידי, בינוני וארוך), כולל התייחסות לתשתיות Off-grid.

(4) הצעות למנגנוני ביצוע מקצועיים.

הדוח מבוסס על תוצרי צוות חשיבה בהובלת אקופיס ומיתווים ונכתב על ידי מכון מיתווים ומומחים בתחומים הרלוונטיים.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון