קיימות מדינית אקלימית

פרוייקט "קיימות מדינית-אקלימית". בוחן את מערכת הקשרים בין אקלים ליחסי חוץ ואת ההזמנויות הייחודיות שעולות מהקשרים הללו.

בליבו של הפרויקט כמה עקרונות חשובים:  הראשון הוא שבעולם בו משבר האקלים הינו מרכיב משמעותי בעיצוב המציאות, על המערכת המדינית להתאים את הכלים, המבנה, והמשימות שלה להתמודדות וניהול המשבר השלכותיו; השני שהיערכות למשבר מאפשרת לבנות חוסן ולהפחית פגיעות, לזהות ולקדם הזדמנויות חדשות בדגש על שיתופי פעולה אזוריים, בעוד חוסר מוכנות למשבר עשוי להביא לפגיעה נרחבת באדם, בסביבה,במערכת המדינית וביציבות האזורית. והשלישי שעל כל פעולה אקלימית להיות מגובה בהיגיון מדיני ולהפך, כל פעולה מדינית חייבת להטמיע היגיון אקלימי אחרת הן לא יוכלו להתקיים לאורך זמן.

הפרויקט כלל שורה של מחקרים מרתקים, חלקם בוחנים נושא בצורה רוחבית כדוגמת שדרוג מערך החוץ, רשויות מקומיות אקלים ושלום, הסכמיים אקלימיים כתשתית לבניית שלום חלקם מתמקדים בסוגיה ייחודית ביחסיה של ישראל עם מחוז מסוים למשל בבחינת יחסי ישראל אירופה נבחנה הנכסיות ההדדית של הגרין דיל, במרחב הישראלי פלסטיני נחקר הנושא של הגירה אקלימית-פוליטית, באגן הים התיכון נחקר הנושא של כלכלה כחולה מקיימת, ובמזרח התיכון נחקרה סוגיית המים.

הפרויקט מציע תפיסה רעיונית שהכרחי להטמיע בכל פעולה מדינית במאה ה-21 הנשענת על רעיונות הקיימות ונתמכת על ידי היסודות: מגוון, עתיד, שיוויון וסביבה.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון