תוכנית מדיניות חוץ לממשלת ישראל ה-36: מסמך המלצות של צוות חשיבה במכון מיתווים

תוכנית המדיניות המוצעת נועדה לשרת שני קהלים עיקריים: קהל אחד הוא קובעי המדיניות – הדרג הממשלתי הבכיר, המכוון ומגדיר יעדים למדיניות החוץ הישראלית ומעצב את סדרי העדיפויות של מערך החוץ הממשלתי. בדרג זה אנו מבקשים להתמקד בראש הממשלה, נפתלי בנט, בשר החוץ וראש הממשלה החליפי, יאיר לפיד, בשר לשיתוף פעולה אזורי, עיסאווי פריג', ובמעגלים המקצועיים המייעצים להם. המלצות אלו מיועדות גם לחברי ועדת החוץ והביטחון בכנסת, המופקדים על החקיקה בתחום מדיניות החוץ, הבקרה עליה ויישומה. כמו כן מציע מסמך זה המלצות אסטרטגיות בתחום מדיניות החוץ, המיועדות לדרג השרים והשרות בשורה של משרדים הקשורים למדיניות החוץ של ישראל – בעיקר משרד האנרגיה, המשרד להגנת הסביבה, משרד הביטחון, המשרד לביטחון הפנים, משרד הכלכלה, משרד האוצר, משרד התחבורה, משרד התפוצות, משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה ומשרד החקלאות. קהל היעד השני שמסמך זה נועד לשרת הוא דרג מתכנני המדיניות – הדרג המקצועי במשרדי הממשלה הרלוונטיים ובעיקר המנכ"לים/ות, מנהלי/ות המחלקות, השגרירים/ות ויועצי/ות המדיניות הבכירים/ות. התוכנית מציעה להם צעדים מעשיים ורעיונות בני-יישום.

בתוכנית המדיניות שלוש רמות של המלצות:
עקרונות מנחים– תפיסות עקרוניות שאנו ממליצים לממשלת ישראל לנקוט בנושאים מסוימים.
כיוונים אסטרטגיים– תמורות מדיניות שממשלת ישראל צריכה, לדעתנו, לקדם וכיוונים שאנו ממליצים להשקיע בהם מאמצים בתחומים הנבחנים.
צעדי מדיניות מרכזיים– פעולות קונקרטיות ומגמות התנהלות שאנו סבורים כי על ממשלת ישראל ליישם כדי לתמוך במאמצים השונים.

להמשך קריאה לחצו כאן

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון