השינויים בזירה הפנים-פלסטינית והשפעתם על ישראל והמזרח התיכון

ב-7 במאי 2018 קיימו מיתווים – המכון הישראלי למדיניות-חוץ אזורית והחטיבה ללימודי המזרח התיכון במכללה האקדמית עמק יזרעאל כנס שהתמקד בשינויים בזירה הפנים-פלסטינית ובהשפעתם על ישראל והמזרח התיכון. במהלך הכנס נידונו תהליכים חברתיים ופוליטיים בתוך החברה הפלסטינית, תפקידן המשתנה של המעצמות ומדינות האזור, ומגמות ושינויים בתפיסת הפתרון הרצוי והאפשרי לסכסוך המתמשך בין ישראל והפלסטינים. מסמך זה מסכם את עיקרי הכנס.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון