השתתפות בוועידת הסטודנטים של "יחד"

סנא כאנה ממכון מיתווים נשאה דברים בוועידת הסטודנטים של ארגון "יחד" בלונדון. סנא בחנה את תפקידם של אזרחי ישראל הפלסטינים בעיצוב יחסי החוץ של ישראל וקידום השלום.

לונדון, 13 בספטמבר 2018.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון