השתתפות בכנס Israel at 70 של Masorti Judaism in the UK

סנא כאנה ממכון מיתווים נשאה דברים בכנסIsrael at 70  של Masorti Judaism in the UK . דבריה התמקדו באזרחים הפלסטינים בישראל, בעקבות המחקר שערכה במכון מיתווים על תפקידם בסוגיות הקשורות לענייני החוץ של ישראל.

לונדון; 28 באוקטובר 2018.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון