ד"ר רועי קיבריק בסדנת האקלים של מזרח אגן הים התיכון

ד"ר רועי קיבריק ממכון מיתווים השתתף בפתיחת הסדנה אשר עוסקת בשינויים אקלימיים ובגישור.

קפריסין, דצמבר 2019.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון