התגובות מאירופה לכוונות הסיפוח: מהצהרות למעשים?

סדנת מדיניות מקוונת של מכון מיתווים, קרן פרידריך אברט והאגודה הישראלית לחקר האינטגרציה האירופית, יום שלישי 30 ביוני 2020:

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון