התפקיד המדיני של החברה האזרחית בקידום תהליך השלום

כנס משותף של מכון מיתווים, IPCRI ו -ALLMEP. בכנס השתתפו דיפלומטים, מומחים ונציגי ארגוני החברה האזרחית כדי לדון במודלים וכלים שבאמצעותם יכולים ארגוני החברה האזרחית לתרום מבחינה מדינית לקידום השלום – בין היתר על ידי העלאת רעיונות חדשים לסדר היום הציבורי, תכנון מדיני, קידום ערוצי שיח עם מכונים באזור, סיוע בהגברת המודעות ליוזמות שלום בינלאומיות והגברת המעורבות והידע של חברי הכנסת. בחלקו הראשון של האירוע הוצגו לראשונה ממצאים ומסקנות מפעילות קבוצת העבודה בנושא החברה האזרחית שהובילה ממשלת שבדיה, כחלק מיוזמת השלום הצרפתית. הכנס התקיים בתאריך 19.7.17, משכנות שאננים, ירושלים.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון