מדיניות-החוץ הישראלית והדיפלומטיה המודרנית של המאה ה-21

/ כנסים

כיצד ניתן להתאים את מדיניות-החוץ הישראלית לדיפלומטיה המודרנית של המאה ה-21? שאלה זו עמדה במוקד פאנל ציבורי שקיימו מכון מיתווים, המכון לדיפלומטיה יישומית ע"ש פרנסיס ברודי, וקרן פרידריך אברט ב-20 אפריל באוניברסיטת תל-אביב. הדיון התקיים בעקבות הצעה שגיבש לאחרונה מכון מיתווים בדבר עקרונות מנחים לתפיסת מדיניות-חוץ חדשה לישראל, ונשאו בו דברים מר מומו מהדב, מנכ"ל ארגון מעלה וחבר צוות חשיבה במכון מיתווים, גב' קולט אביטל, לשעבר דיפלומטית בכירה וחברת כנסת; ומר יגאל פלמור, לשעבר דובר משרד החוץ. מסמך זה מציג את עיקרי הדיון.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון