משבר מים בירדן – סיכום סימולציה של משבר מדיני-אקלימי

מסמך זה מסכם תרגיל סימולציה שנערך על ידי מכון מיתווים במאי 2023. הסימולציה עסקה במשבר אקלימי – מחסור מים ובצורת חמורה במזרח התיכון, שהוביל לערעור היציבות הפוליטית האזורית בדגש על ממלכת ירדן. תרחיש הסימולציה תירגל משבר שרמת ההיתכנות שלו בשנים הקרובות גדולה מאד וחשוב להיערך אליו. בסימולציה לקחו חלק חוקרים מתחומי ידע שונים, נציגים מדרגים מקצועיים בכירים במשרדי ממשלה בישראל, וגופי חברה אזרחית. הסימולציה העלתה מספר תובנות מרכזיות בנוגע להתמודדות עם משבר אקלימי-מדיני, ביניהן: תפקיד המדע והטכנולוגיה, הזדמנות מדינית במשבר אקלימי, בחינת טווחי זמן שונים, עבודה רב-מגזרית, ניהול שיח זכויות לצד שיח פרקטי, חיזוק הזירה האזורית, והמעורבות המיטבית של הקהילה הבינלאומית.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון