סדנה לפיתוח הצעה לתכנית תמריצים לשלום ישראלי-פלסטיני

מכון מיתווים קיים סדנה שבה מומחים ישראלים ופלסטינים ייצרו תכנית תמריצים בינלאומית. זאת מכיוון שתכנית כזו לא הוצגה ב-2019, שלא כמו בשנים האחרות. הצעתם קודמה בקרב קובעי מדיניות מקומיים ובינלאומיים.

יולי 2019.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון