שיחה עם יזמת מבגדאד על התפתחויות חברתיות בעיראק וגישות כלפי ישראל

מכון מיתווים אירח יזמת מבגדאד בעת ביקורה בישראל, לשיחה ייחודית על התפתחויות חברתיות בעיראק, הזדמנויות ואתגרים העומדים בפני הדור הצעיר שם, וגישות כלפי ישראל.

אוגוסט 2018.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון