תדרוך בכנסת בנושא יחסי ישראל ומדינות המפרץ

ד"ר נמרוד גורן, ראש מכון מיתווים, ד"ר מורן זגה, השגריר לשעבר ארתור קול ונהוראי עופרי ממיתווים העבירו תדרוכים בנושא יחסי ישראל ומדינות המפרץ עם חברי כנסת מארבע מפלגות וכן לעובדים ממשלתיים.

ירושלים, 17 בדצמבר 2018.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון