תוצאות הבחירות לפרלמנט האירופי

/ כנסים

ב-30 במאי כינסו מכון מיתווים, האגודה הישראלית לחקר האינטגרציה האירופית, התכנית ללימודי האיחוד האירופי באוניברסיטת תל אביב וקרן פרידריך אברט דיון באוניברסיטת תל אביב על תוצאות הבחירות לפרלמנט האירופי והמשמעויות האפשריות שלהן עבור אירופה וישראל. באירוע נשאו דברים שגריר האיחוד בישראל עמנואל ז'ופרה, אריאל שפרנסקי ונגה ארבל ממשרד החוץ, מאיה שיאון-צדקיהו מהאגודה הישראלית לחקר האינטגרציה האירופית, ד"ר נמרוד גורן ממכון מיתווים, הדיפלומט בדימוס ערן עציון ועומר גנדלר מהאוניברסיטה הפתוחה.

 

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון