אזרחי ישראל הערבים ומדיניות-חוץ

ינואר 2014
סיכומי כנסים / שיפור מדיניות החוץ הישראלית

ב-28 בינואר 2014 התקיימה במוסד האקדמי נצרת סדנה בנושא "אזרחי ישראל הערבים ומדיניות-חוץ". הסדנה התקיימה במסגרת שיתוף פעולה בין מיתווים – המכון הישראלי למדיניות-חוץ אזורית, יוזמות קרן אברהם והמוסד האקדמי נצרת, ולקחו בה חלק למעלה מעשרים מומחים יהודים וערבים.

הדיון בסדנה התמקד בשאלות: האם האביב הערבי יצר הזדמנויות להגברת המעורבות של המיעוט הערבי-פלסטיני בישראל בהקשר המדיני-האזורי? מהם האתגרים והחסמים בדרך לשותפות של האזרחים הערבים בתהליכים כלל-ישראליים בתחום יחסי החוץ?

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון