איך הפך קק"ל מסמל ציוני לארגון אנטי ציוני בעליל

נדב תמיר פברואר 2021
כל הפרסומים / שיפור מדיניות החוץ הישראלית

רבים מאתנו עדיין זוכרים את הקופסה הכחולה של קרן קיימת לישראל אליה היו הורינו משלשלים מטבעות על מנת "לגאול את קרקעות ארץ ישראל", בכדי להגשים את החלום הציוני. אולם, בניגוד למה שהיה נכון אז, לפני שהייתה לנו מדינה מבוססת, כיום קרן קיימת מסכנת את הציונות כפי שבא לידי ביטוי בהחלטת הוועד המנהל שלה, להפנות את משאבי הארגון לרכישת אדמות להגדלת שטח התנחלויות בגדה המערבית.

כבר שנים שמתקיים אנכרוניזם אנטי דמוקרטי מסוכן בניהול קרקעות ליהודים בלבד, במדינה שיש בה 20% שאינם יהודים. אולם החלטתה האחרונה של מועצת המנהלים של קרן קיימת לישראל הציבה את הארגון באופן ברור בצד שמסכן באופן מוחשי את עתיד הציונות.

ראשי התיבות קק"ל הפכו מקרן קיימת לישראל לקרן קיימת לחיסול ישראל. אפילו לא קרן קיימת לישמעאל, משום שבניגוד לתומכי "פתרון" המדינה האחת בקרב הפלסטינים, המדינה דו-לאומית שתיווצר, אם תימשך רכישת הקרקעות לטובת הרחבת מפעל ההתנחלות, אינו טוב לא לישראל ולא לפלסטינים. הוא יוביל למציאות של אפרטהייד ולשפיכות דמים בלתי פוסקת.

התהליך הרע והמסוכן עובר על קק"ל הוא לא חדש, אולם מאז הבחירות האחרונות להנהלת המוסדות "הציוניים" המצב החמיר קשות. בחירתו של איש הימין אברהם דובדבני, כיו"ר קק"ל החמיר את המגמה וקטע כל סיכוי שהארגון יממש את ייעודו.

ההחלטה האחרונה מעמיקה את השסע בין רוב יהודי ארה"ב, שתומכים בחזון שתי המדינות לשני עמים, לבין ממשלת ישראל ולממסד היהודי שעדיין תקוע בעבר טרום הקמת המדינה.

טוב עשתה הקהילה הרפורמית שמייצגת את הזרם הדתי הגדול ביותר בצפון אמריקה כשגינתה את ההחלטה האחרונה של קק"ל. טוב עשה הארגון האמריקאי JNF שניתק כבר מזמן כל קשר עם קק"ל, למרות ההיסטוריה המשותפת של שני הארגונים. עכשיו הזמן ל-JNF להבהיר את התנגדותו למדיניות של קק"ל ולמנוע מעבר כספים כל עוד המדיניות הנוכחית בתוקף.

בתור ציוני בכל רמ"ח אברי ושס"ה גידי, אני מזועזע איך מעשים כאלו הופכים את המונח ציונות למילת גנאי בקרב הדור הצעיר בארה"ב. במקום שהציונות תוצג כתנועה הלאומית של העם היהודי, שמגיע לו זכות לריבונות כפי שמגיע לכל עם, היא הופכת על ידי המדינה והמוסדות "הציוניים" לזרוע הכיבוש והפגיעה בערכים הליברליים, שמהם צמחה הלאומיות היהודית ומהם צמחה הציונות.

נוצר תהליך מעגלי בו, בשם הציונות לכאורה נעשים מעשים שאינם מתיישבים עם ערכים ליברלים ואז כשהליברלים יוצאים בביקורת על הציונות הם מוגדרים כאנטישמים, מה שמרחיק אותם אף יותר. אם מישהו חושב שזה תהליך חיובי משום שהוא מספק מטרות להסברה הישראלית אז זו טעות חמורה.

הגיעה השעה שקרן קיימת לישראל תמסור את האדמות שבחזקתה למנהל מקרקעי ישראל ושתשקיע את משאביה בשיפור איכות הסביבה ובחינוך של כל תושבי הפריפריה בישראל כפי שעושה ארגון ה-JNF האמריקאי.

הגיעה גם השעה שנזכיר לעצמנו מה היא משמעות הציונות המודרנית כפי שנוסחה על ידי מקימי המדינה בהכרזת העצמאות. הציונות היא הנוסחה שמשמרת מצד אחד את הקשר של מדינת היהודים עם העם היהודי ומצד שני מהווה בית שווה זכויות לכל אזרחי המדינה יהודים ולא יהודים כאחת ואחד בלי הבדלי דת, גזע מין, עדה והעדפה מינית.

ההחלטה האחרונה של קק"ל עושה בדיוק הפוך ולכן היא החלטה אנטי ציונית בעליל.

**המאמר פורסם באתר גלובס, 23 בפברואר 2021

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון