ארגוני השלום הישראלים והאביב הערבי

יעל פתיר מרץ 2013
ניירות מדיניות והמלצות / תהליך השלום הישראלי פלסטיני

האביב הערבי לא הצמיח עד כה פרחים חדשים בערוגת ארגוני השלום הישראלים. הארגונים התקשו למצוא דרך לקשור בין ההתפתחויות האזוריות לבין סדר היום אותו הם מקדמים. האווירה הציבורית של חשש וחשדנות היו גורם מעכב. כמי שהולכים בראש המחנה, חובה על ארגוני השלום למצוא דרכים להתחבר להתפתחויות באזור, בין שאלו משרתות את מטרותיהן המיידיות ובין שלא. המאמר מציג סוגים שונים של ארגוני שלום ומציע בהתאם לכך הזדמנויות לגיבוש וחידוד מסרים, לבחינה מחודשת של תפיסות, ליצירת שותפויות חדשות וליציקת יסודות פעולה חדשים.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון