אתגרים לדמוקרטיה וללכידות החברתית: סיכום טריאלוג מדיני ישראלי-גרמני-אמריקאי

פברואר 2019
/ ישראל ואירופה

בישראל ישנם כיום הלכי רוח וניסיונות חקיקה ששוחקים את הדמוקרטיה. לאור זאת, התקיים בירושלים, ב 20-21 באפריל 2016, הסבב השני של הטריאלוג המדיני הישראלי-גרמני-אמריקאי של מיתווים – המכון הישראלי למדיניות חוץ אזורית, קרן פרידריך אברט וה-Middle East Institute. השתתפו בו דיפלומטים, פוליטיקאים, חוקרים, ונציגים בכירים של מכוני מחקר ומדיניות. בטריאלוג התקיימו הרצאות מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה, ארגון שתי"ל, ויוזמות קרן אברהם. בין הדוברים נמנו ח"כ יוסי יונה, ח"כ נחמן שי, ח"כ עפר שלח, ח"כ לשעבר רונן הופמן, והקונסול הכללי של ישראל בניו-יורק דני דיין. סבב השיחות התמקד באתגרים הניצבים בפני הדמוקרטיה והלכידות החברתית בישראל, גרמניה וארצות הברית. נידונו אתגרים במרחב הפוליטי, במרחב החקיקתי ובמרחב הציבורי, תוך בחינתם על רקע מגמות של חוסר יציבות גלובלית, הגירה בהיקף נרחב וגבולות משתנים. בטריאלוג גובשו גם המלצות להתמודדות עם מגמות אנטי-דמוקרטיות ולקידום שותפויות בין גורמים פרוגרסיביים בשלוש המדינות. מסמך זה מסכם את עיקרי ההרצאות והדיונים שהתקיימו במהלך סבב השיחות, ואת עיקרי ההמלצות שגובשו בו. הוא איננו משקף בהכרח הסכמה בין כלל המשתתפים והארגונים.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון