אתגרים מבניים בעיצוב מדיניות-החוץ של ישראל ובניהולה

ינואר 2019

מחקר זה מציג את האתגרים המבניים הקיימים בזירה הפוליטית, הבירוקרטית, והפנים-משרדית אשר פוגעים במעמדו ובתפקודו של משרד החוץ הישראלי, ומקשים על עיצובה של מדיניות-חוץ מגובשת וסדורה. המחקר מתבסס על סדרת ראיונות עם שורה ארוכה של אנשי מערך החוץ בעבר ובהווה. האתגרים המרכזיים עליהם מצביע המחקר כוללים את התמורות הגלובליות והטכנולוגיות המשנות את תפקידו של הדיפלומט; את המאבקים הפוליטיים בתוך הקואליציה המובילים לפיצול סמכויותיו של המשרד; את הדומיננטיות של הנושא הביטחוני ושל הגורמים הביטחוניים המאפילים על ההיבטים המדיניים; ואת ההשפעה של שיקולי פוליטיקה פנימית על נושאי מדיניות-חוץ. המרואיינים במחקר הדגישו גם את חלקו של משרד החוץ עצמו בביסוס חולשתו: הקשיים של אנשי מערך החוץ לשחק את המשחק הפוליטי, חולשת מטה המשרד, בעיות בגיוס וטיפוח עובדים, קשיים בתרבות הארגונית ועוד. האופן בו נתפס משרד החוץ בעיני הציבור הישראלי, וגם בעיני דיפלומטים זרים, מהווה אתגר מבני נוסף. המחקר מצביע על כמה כיווני פעולה להתמודדות עם אתגרים אלו.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון