בחירות בזירה הפלסטינית: מהלך הכרחי להשגת הסדר מדיני יציב

אפרים לביא ינואר 2024
ניירות מדיניות והמלצות / תהליך השלום הישראלי פלסטיני

הגעה להסדר מדיני ליישוב הסכסוך עם הפלסטינים, לאחר החלשת החמאס, ולאחר שלב ביניים בו תתבסס רשות פלסטינית מחודשת תחת אופק מדיני אמיתי, הוא אינטרס ישראלי חיוני. הדרך למימושו מחייב בחירה בהנהגה פלסטינית פרגמטית, שתזכה ללגיטימציה בסיסית מהציבור הפלסטיני, ואשר יהיה ניתן להגיע עימה למימוש החזון של מדינה פלסטינית בתקיימא, והסדר מדיני יציב שיספק ביטחון לישראל.

כדי למנוע בחירת גורמים קיצוניים שאינם דוגלים בדרך של הסדר מדיני, יש להציב מגבלות לגיטימיות בפני האישים והגופים הפוליטיים המתמודדים לנשיאות ולמועצה המחוקקת. מגבלות אלו יהיו מבוססות בעיקר על "שלושת התנאים" שהציבו מדינות ה'קוורטט' בפני חמאס, לאחר ניצחונה בבחירות ב-2006: נטישת דרך הטרור, הכרה בישראל והכרה בהסכמים שאש"ף חתם עמה.

על הבחירות להתקיים בהקשר של תהליך מדיני מתקדם, שיעניק תקווה לעם הפלסטיני בגדה המערבית וברצועת עזה, ויגביר את תמיכתו בגישה הסדרית. במסגרת זו יהיה על ישראל להצהיר על מחויבותה לתהליך מדיני שיוביל לפתרון של שתי מדינות, לנקוט בצעדים בוני אמון שימחישו את הכוונה להגיע להסדר מדיני, לרבות עצירת הבנייה בהתנחלויות. במקביל, יהיה על הקהילה הבינלאומית, בהובלת ארה"ב והאיחוד האירופי, להבטיח את הכרתן במדינה פלסטינית. ארה"ב תפעל גם להכשיר את מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, תתרום לפיתוח הכלכלה שלה ולקידום רפורמות במוסדות השלטון.

על ישראל והקהילה הבינלאומית להכשיר את התנאים שיאפשרו את קיום הבחירות בשטחי הגדה המערבית, מזרח ירושלים ורצועת עזה, בצורה תקינה, תחת פיקוח בינלאומי, ובתנאים שיבטיחו בחירה בהנהגה ראויה מקרב הזרם הלאומי בעם הפלסטיני. הנהגה כזו, שתזכה לאמון העם תהיה לגיטימית ותוכל לקדם הסדר יציב עם ישראל. היא גם תתרום, לאורך הזמן, לחיזוק הגורמים המתונים בחברה, ולהחלשת כוחם של גורמי אופוזיציה קיצוניים, דתיים ולאומיים.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון