ביקור ראש ממשלת הונגריה: שעת מבחן לציונות

רענן אליעז יולי 2018
כל הפרסומים / שיפור מדיניות החוץ הישראלית

מדינת ישראל הוקמה על בסיס ערכים הומניסטיים ופלורליסטיים, ובהם השוויון והסולידריות. לחלוצים שהקימו אותה הייתה אמונה משותפת בכך שהעם היהודי מסוגל לקיים ריבונות דמוקרטית והוגנת גם בנסיבות גאו-פוליטיות קשות. ואכן, ישראל הפכה עם השנים לדוגמה לדמוקרטיה מתפקדת בסביבה של משטרים אוטוריטריים, ולחברה רב-תרבותית שמכבד, גם אם לא באופן מושלם – את זכויות המיעוטים שבה.

הקשיים בהם נתקלת ישראל במאמציה להתקבל כחברה במשפחת העמים ולזכות באהדת דעת הקהל העולמית נסבלים, שכן ההגנה על גבולותיה ועל ביטחון אזרחיה מצדיקים גם מחיר של בידוד מה. ואולם, סטייה מהסטנדרטים המוסריים הגבוהים שעל בסיסם הוקמה ישראל מערערת את צדקת דרכה של מדינת ישראל ופוגעת פגיעה ממשית ברווחתם של יהודי התפוצות.

המאמר פורסם ב"דבר ראשון" ב-20 ביולי 2018

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון