דחיית הבחירות המקומיות ברשות הפלסטינית והשלכותיה

פברואר 2019

הממשלה הפלסטינית החליטה לאחרונה לדחות בארבעה חודשים את מועד הבחירות המקומיות שתוכננו לאוקטובר 2016 ולצמצם אותן לגדה המערבית בלבד. החלטה זו התקבלה כפשרה אל מול הציבור הפלסטיני, שרוצה לקחת חלק בעיצוב התהליכים המשפיעים על חייו. זהו צעד טקטי שמעיד על עומקו של המשבר בו נתונה המערכת הפוליטית הפלסטינית ושמאפשר להשיג רגיעה זמנית.

המשך הפיצול בין פת"ח וחמאס, העדר האופק המדיני, האלימות הרווחת במרחב הפלסטיני הן כלפי פנים
והן – ביתר שאת מאז אוקטובר 2015 – כלפי כוחות צה"ל ומטרות אזרחיות ישראליות, לא מצליחים לכסות
על העובדה שהמשבר בין פת"ח וחמאס לא יוכל להגיע לסופו עד אשר שתי התנועות לא יעברו תהליכים
פנימיים של רפורמות מקיפות.

בגדה המערבית, הנהגת הפת"ח כבר מנהלת הלכה למעשה מלחמת ירושה שקטה שתכליתה יצירת סדר פוליטי חדש ביום שלאחר עידן אבו מאזן. כל זה מתרחש בתקופה של חוסר-שקט. תנועת הפת"ח ציפתה לערוך את הכינוס הכללי השביעי של מוסדותיה השנה, על מנת להיערך כהלכה לבחירות המקומיות ולהעמיד הנהגות נבחרות מקומיות בכל אחד ממחוזות הרשות הפלסטינית. ואולם, פת"ח לא השלימה את תהליך ההיערכות, והכינוס הכללי של התנועה לא נערך. מוטות השליטה של ההנהגה הפוליטית על גופי התנזים הבלתי-ממסדיים בפת"ח הולכים ומתקצרים, ומאבקי השליטה בצמרת התנועה מקרינים גם על מוסדותיה.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון