דיפלומטיית מלכים בעידן המשברי: חלוקת העבודה המשתנה בין המנהיג לדיפלומט בניהול מדיניות-חוץ

ניירות מדיניות והמלצות / שיפור מדיניות החוץ הישראלית

באבחנה שבין משבר ושגרה מנהיגים לאומיים אחראים על ניהול משברים ודיפלומטים אמונים על השגרה ותחזוק היחסים הבינלאומיים. עם זאת, בשנים האחרונות אנו עדים ליותר ויותר מנהיגים לאומיים שנוטלים על עצמם את תפקיד הדיפלומטים, במעין דיפלומטיה אקזקוטיבית. המנהיגים הפכו למעין מלכים-דיפלומטים, שעוסקים בכל היבטיה היומיומיים והשגרתיים של הדיפלומטיה, וביניהם התקשורת עם ציבורים וקהלים במדינות זרות. אחת התוצאות של תהליך זה היא מצב של אווירת משבר בינלאומי מתמשך, בין היתר בשל עומס יתר של המנהיגים והדרה של הדיפלומטים המסורתיים מתפקידיהם. ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, מביא גישה זו למיצויה ומפרק את משרד החוץ מכל סמכויותיו ותחומי אחריותו. כפי שהדברים עומדים כיום, לרשותה של ישראל עומדים אך ורק דיפלומטים אקזקוטיביים ומלך-דיפלומט אחד: ראש הממשלה אשר מנציח משברים בכך שהוא הופך את השגרה של מדינת ישראל לרצף משברי מתמשך.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון