דרכי פעולה להגברת שקיפות משרד החוץ

כל הפרסומים / שיפור מדיניות החוץ הישראלית

הדיפלומטיה המודרנית של המאה ה-21 אינה עוד רק נחלתם של משרדי חוץ וממשלות. לציבור – ארגונים, גופים עסקיים, יזמים, ואזרחים פשוטים – יש כיום יכולת הולכת וגדלה להשפיע על יחסי חוץ. במציאות שכזאת, הגברת השקיפות של מערך החוץ הישראלי – על הגופים השונים שבו, ובראשם משרד החוץ – הוא דבר נחוץ שיכול לסייע בקידום יחסי החוץ של ישראל. ב-16 בינואר קיימה ועדת השקיפות של הכנסת בראשות ח"כ סתיו שפיר דיון מיוחד בנושא, לבקשת ח"כ עמר בר-לב.

מדיניות-החוץ הישראלית סובלת כיום מחולשות מסוגים שונים: חולשת המדיניות עצמה, בייחוד בנושא הפלסטיני, שיוצרת חיץ בין ישראל לבעלות בריתה במערב ומגבילה את היכולת הישראלית לממש הזדמנויות לשיתוף פעולה אזורי; חולשת מעמד משרד החוץ, שבאה לידי ביטוי בהיעדר משרד חוץ במשרה מלאה, בהדרת משרד החוץ מנושאי הליבה המדיניים, ובפיזור סמכויות משרד החוץ; חולשה בהתנהלות, שבאה לידי ביטוי בהחרמת פורומים בינלאומיים ומנהיגים זרים, ושל "פעולות תגמול" בלתי-דיפלומטיות כלפי אלו בעולם שמאמצים עמדות שונות משל ישראל.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון