האביב הערבי והפלסטינים במדינת ישראל

ניירות מדיניות והמלצות / ישראל והמזרח התיכון

השיח בקרב הפלסטינים בישראל על האביב הערבי מציף דילמות מוסריות, פוליטיות וחברתיות מרכזיות. לאור המתרחש במדינות ערב, הפלסטינים בישראל תוהים לגבי השפעות האירועים על המבנה החברתי שלהם, לגבי עתיד המאבק הציבורי שלהם לשוויון, ולגבי אופי היחסים העתידיים שלהם עם העולם הערבי. אמצעי התקשורת הפלסטינים בישראל הם זירה מרכזית בה מתקיים הדיון בסוגיות אלו. לא מושמעת בהם דעה אחידה בנוגע למתרחש במדינות הערביות ולאביב הערבי, אך בהחלט ניכר חשש שהאביב הערבי יהפוך לסתיו ערבי, ושהמהפכה תחסל לבסוף את המהפכנים ותכפיף אותם לאינטרסים של מדינות המערב.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון