הברית האסטרטגית שמשרד החוץ צריך לטפח: שותפות עם הציבור הישראלי

דצמבר 2018

בכנס הקיץ של הכנסת שנפתח לאחרונה, צפויים לעלות על סדר היום סוגיות מדיניות וביטחוניות רבות, שהתמודדות טובה עמן מחייבת את חיזוק הדיפלומטיה הישראלית. הדרך לעשות כן עוברת גם בשיתוף מידע עם הציבור על ידי משרד החוץ, בדומה לתהליכים שעוברים משרדי חוץ במדינות מרכזיות בעולם. הדיפלומטיה המודרנית של המאה ה-21 שונה באופייה מזו של עשורים עברו. היא אינה עוד נחלתם הבלעדית של שגרירים ודיפלומטים, אלא מתאפיינת במעורבות הולכת וגוברת של ארגוני חברה אזרחית, גורמים עסקיים, יזמים פרטיים, אזרחים מן השורה וחברי פרלמנט. הדבר מציב אתגרים למשרדי חוץ בעולם, שמאבדים חלק מחשיבותם. על מנת להתמודד עם תופעה זו, חלקם נוקטים מהלכים שיהפכו אותם לרלבנטיים יותר ושידגישו – למקבלי ההחלטות ולציבור כאחד – שגם בעידן הנוכחי אין תחליף לדיפלומטיה המקצועית ולגופים שמובילים אותה.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון