הדרך קדימה ביחסי ישראל והפלסטינים

דצמבר 2015
סיכומי כנסים / שיפור מדיניות החוץ הישראלית

בתקופה של הסלמה ביטחונית וקיפאון מדיני ביחסי ישראל והפלסטינים, כינסו המכון האמריקני לשלום (U.S. Institute of Peace) ומיתווים – המכון הישראלי למדיניות- חוץ אזורית סדנת-מומחים, שהתקיימה ב-28 באוקטובר 2015 בירושלים. הסדנה התמקדה בצעדים שיכולים הישראלים, הפלסטינים, והקהילה הבינלאומית לנקוט על- מנת למנוע סבב נוסף של שפיכות דמים ולקדם את יישוב הסכסוך. השתתפו בה כעשרים וחמישה מומחים – רובם חוקרים, ונציגי ארגונים ומכונים מישראל, לצד דיפלומטים זרים ונשיאת המכון האמריקני לשלום, הגב' ננסי לינדבורג. נייר זה מסכם את עיקרי הדברים וכן המלצות שהועלו במהלך השיחה. הוא לא משקף קונצנזוס או הסכמה רחבה של כל או חלק מן המשתתפים, או את עמדות הארגונים המארחים.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון