ההחלטה על גירוש הפליטים ועוצמתה הרכה של ישראל

דצמבר 2018

בימים אלו אנו מציינים את יום הזיכרון לשואה ולגבורה. השואה טבועה בנו. גם עבור מי שמשפחתו לא נספתה בשואה, השואה הפכה להיות חלק מזהותו. השואה הפכה להיות חלק ממי שאנחנו וממה שאנו עושים, חלק מהסיפור של כולנו. השואה הפכה להיות חלק מהסיפור הישראלי. היא עומדת בבסיס ההצדקה המוסרית והפוליטית לקיומה של מדינת ישראל; היא עומדת בבסיס המוטיבציה לקיים ולהחזיק את הצבא הכי חזק – כדי שלעולם לא עוד; היא עומדת בבסיס הפחד שלנו משלטון סמכותני, והתובנה שגם בני אדם נאורים ומשכילים מסוגלים תחת תנאים מסוימים לבצע את הזוועות הנוראיות ביותר; היא עומדת בבסיס הבחירה שלנו להשתייך לעולם הנאור, הדמוקרטי-ליברלי, המכיר ומכבד את זכויות האדם והאזרח. השואה היא חלק חשוב ומרכזי בעוצמתה של מדינת ישראל.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון