ההצעה האירופית ל"שותפות מועדפת" עם ישראל כתמריץ לשלום

פברואר 2019

בדצמבר 2013 הציעה מועצת שרי החוץ של האיחוד האירופי לישראל לשדרג את היחסים בין ישראל לאיחוד האירופי לרמה של "שותפות מועדפת מיוחדת" לאחר השגת הסכם שלום ישראלי-פלסטיני. הצעה דומה הוצגה גם לפלסטינים. ההצעה האירופית, עליה חזר האיחוד האירופי גם בראשית 2016, לא סייעה עדיין לקידום תהליך השלום. ממשלת ישראל נמנעה מלהגיב עליה בחיוב, והציבור הישראלי – ברובו המכריע – אינו מודע כלל לקיומה. בנוסף, ישנה אי-בהירות לגבי התוכן הקונקרטי של ההצעה. מכון מיתווים רואה פוטנציאל בתמריצים אזוריים לשלום – דוגמת ההצעה האירופית ויוזמת השלום הערבית של הליגה הערבית – ככלי לקדם את יישוב הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ופועל לייעל ולקדם את השימוש בתמריצים אלו. במסגרת זאת, כינסו ב-21 במרץ 2016 מכון מיתווים וקרן פרידריך אברט סדנת תכנון-מדיניות שבחנה את ההצעה האירופית ואת הדרכים להפוך אותה לתמריץ יעיל יותר לשלום. בסדנה השתתפו מומחים ישראלים העוסקים ביחסי ישראל-אירופה, במדיניות-החוץ הישראלית, ובתהליך השלום. כמו כן, לקח בה חלק גם מר יאן פרייגנג ממשלחת האיחוד האירופי למדינת ישראל. מסמך זה מסכם את הנקודות וההמלצות שעלו בדיון.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון