ההתקרבות בין ערב הסעודית למצרים: רקע מדיני והשלכות אזוריות

פברואר 2019

ביקורו הראשון של מלך ערב הסעודית הנוכחי במצרים הניב שורה של הסכמים משמעותיים בין המדינות. הביקור ותוצאותיו מסמלים שלב חדש ביחסים בין שתיים מהמדינות המרכזיות ביותר במזרח התיכון, וזאת בהמשך לברית ההיסטורית ביניהן. להתקרבות בין ערב הסעודית למצרים צפויות להיות השלכות אזוריות משמעותיות, שישפיעו גם על ישראל. מסמך זה מרכז פרשנויות שנכתבו עבור מכון מיתווים על-ידי מומחים שבוחנים את הנושא מזוויות שונות: פרופ' אלי פודה, ד"ר אהוד ערן וד"ר אביעד רובין, מר ח'דר סואעד, וד"ר מיכל יערי.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון