החלטת מועצת הביטחון של האו"ם בנושא ההתנחלויות: משמעויות ופרשנויות

פברואר 2019

החלטת מועצת הביטחון של האו"ם 2334, שהתקבלה ב-23 בדצמבר 2016, אינה ההחלטה הבינלאומית הראשונה נגד ההתנחלויות. היא גם עולה בקנה אחד עם ביקורת קודמת על מפעל ההתנחלויות, כולל בדו"ח הקוורטט שפורסם בקיץ 2016, ועם מאמצים בינלאומיים אחרים לשימור פתרון שתי-המדינות וקידומו. ואולם, התגובות הישראליות החריפות להחלטה והמשמעות שמיוחסת לה על ידי שחקנים מרכזיים בקהילה הבינלאומית, מעידות על החשיבות הפוטנציאלית שלה. מסמך זה מרכז פרשנויות קצרות מאת מומחים במכון מיתווים – ד"ר נמרוד גורן, ד"ר אהוד ערן, רבקה בורנשטיין, וד"ר עידו זלקוביץ' – לגבי היבטים שונים הנוגעים להחלטה ולמשמעותה.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון