החרם שהולך ומתפוגג: קשרי ישראל עם הימין הקיצוני באירופה

ינואר 2019

לאחר שנים ארוכות של חשדנות ועוינות, שורה של גורמים ישראלים – פוליטיים וציבוריים – מעמיקים את קשריהם עם מפלגות ותנועות ימין קיצוני באירופה, לעתים בניגוד לעמדה הרשמית של ממשלת ישראל. סוגיה זו תופסת מקום הולך וגדל בוויכוח הציבורי בישראל, והיא מעוררת תשומת לב גם באירופה: בעיקר בקהילות היהודיות ביבשת ובגופים העוסקים בקשרים עם ישראל.

בסיס הקשר, לדברי פעילי הימין עצמם, ישראלים ואירופים, נובע "מזהות אינטרסים" ואף "שותפות ערכים" – בעיקר ביחס לאיומי הטרור וההגירה האסלאמיים. עניין זה כשלעצמו נתון בוויכוח חריף. מעבר לכך, מבט מעמיק יותר מגלה כי הקשרים הללו טומנים בחובם עניינים נוספים והם מכשיר לשימוש פוליטי פנימי, בישראל ובאירופה כאחד.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון