החשיבות של חיזוק הקשר בין הפלסטינים אזרחי ישראל לקהילות יהודיות בתפוצות: מבט מבריטניה

סנא כנאנה יולי 2019
כל הפרסומים / שיפור מדיניות החוץ הישראלית

לערבים הפלסטינים אזרחי ישראל, שמרגישים כי נציגיהם הפוליטיים לא מצליחים להביא הישגים משמעותיים בתחומי הפנים, קשה לדמיין שקולם יכול להיחשב בתחום יחסי החוץ. ואכן, מעורבותם בנושאי מדיניות-חוץ – בזירה הממשלתית והבלתי-ממשלתית כאחד – היא מוגבלת. ואולם, יש תחום בו הפוטנציאל למעורבותם והשפעתם הוא גדול, ושכמעט לא זוכה לתשומת לב – הקשר עם יהדות התפוצות. בלונדון, למשל, ישנו נתק ברור בין הגופים הייצוגיים של הקהילה היהודית (ה-Board of deputies of british jews וה- Jewish leadership council) לאלה של הקהילה הפלסטינית (Association of the Palestinian Community in the UK וה-Palestinian Forum in Britain). הנתק הזה בולט ברמה הרשמית-ארגונית, אך אינו מונע קשרים לא-רשמיים בין פלסטינים ויהודים בעיר. הקשר בין שתי הקהילות הוא מצומצם, וכך גם המרחב שיש לחבריהם לקיים דיונים משותפים, ולהחליף דעות, מחשבות ונרטיבים.

הזהות המורכבת של הפלסטינים אזרחי ישראל יכולה להציע נקודות חיבור חדשות ופחות שגרתיות בקשר בין הקהילות, ולאפשר פעילות מוגברת בתחום הדיפלומטיה הציבורית. הדבר יכול לבוא לידי ביטוי, למשל, בהעלאת מודעות בקרב הקהילה היהודית בבריטניה לאתגרים עמם מתמודד המיעוט הערבי פלסטיני בישראל. הדבר יוכל לסייע לגיוס דעת הקהל הבריטית – על כל גווניה העדתיים והדתיים – לתמיכה והבעת סולידריות עם אותו מיעוט. הוא גם עשוי להוביל לדרישה ציבורית גדולה יותר מהפוליטיקאים וההנהגה בבריטניה להפעיל לחץ על ממשלת ישראל ועל הרשות הפלסטינית לשבת לשולחן המשא ומתן.

המאמר פורסם באתר הארץ ב-31 ביולי 2019

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון