המלחמה בסוריה והשלכותיה: סיכום ביניים

פרופ' משה מעוז אוקטובר 2017
כל הפרסומים / שיפור מדיניות החוץ הישראלית

מכל מדינות ערב שחוו את האירועים הקריטיים של האביב הערבי (משנת 2011), בולטת סוריה בהתפתחויות ייחודיות ומשמעותיות באשר למחיר האנושי העצום, שרידות המשטר של בשאר אל-אסד, ההשלכות האזוריות והבינלאומיות והצפי האסטרטגי, כולל האיום על ישראל.

לעומת תוניסיה ומצרים, שנפגעו במידה מההפיכות של האביב הערבי, וכן לוב ותימן הממשיכות במלחמות פנימיות – אזוריות ושבטיות, סוריה שילמה מחיר כבד ביותר במלחמה העקובה מדם והמתמשכת: כחצי מיליון הרוגים, מאות אלפי פצועים ונכים, הרס עצום של ערים, כפרים ותשתיות כלכליות, יחד עם 11 מיליון פליטים ועקורים – כמחצית מאוכלוסייתה.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון