המלצות לשיפור יחסי ישראל-ירדן

נובמבר 2018
/ שיפור מדיניות החוץ הישראלית

מכון מיתווים מייחס חשיבות רבה לשיפור יחסי ישראל עם מדינות האזור, בראש ובראשונה עם המדינות עמן ישראל חתמה כבר על הסכמי שלום. בשנה האחרונה הקדיש המכון תשומת לב מוגברת ליחסי ישראל-ירדן ולדרכים בהן ניתן לסייע לקידומם. ההבנות שהושגו בין ישראל לירדן בינואר 2018 והגעתו של שגריר ישראלי חדש לעמאן באפריל 2018 היו צעדים חיוביים והכרחיים, אך לשם שיקום היחסים בין המדינות וחיזוקם יש צורך בצעדים נוספים. מסמך זה מציג המלצות עיקריות לשיפור יחסי ישראל-ירדן שהתגבשו בעקבות הפעילויות השונות שקיים מכון מיתווים בנושא. ההמלצות עוסקות בהדגשת חשיבות יחסי ישראל-ירדן לציבור בישראל, בבניית יחסי אמון עם הצד הירדני, בחיזוק שיתוף הפעולה בין המדינות, בהבעת מחויבות למעמדה המיוחד של ירדן במקומות הקדושים, בהכרה בזיקה הירדנית לנושא הפלסטיני, ובלמידה וצמיחה מהמשבר בין המדינות.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון