הנספח הדיפלומטי: סינדרום ירושלים

כל הפרסומים / שיפור מדיניות החוץ הישראלית

אנחת רווחה השתררה ברחבי המזרח התיכון, כאשר ללא טקס מרשים חתם הנשיא האמריקאי על דחייה נוספת של העברת השגרירות האמריקאית לירושלים. נדמה כי גם לאלו שמעוניינים בהעברת השגרירות לא בוער להבעיר את השטח; יש מספיק צרות. ירושלים היא מקום של קדושה ושל בלבול. מעמדה לא מוסכם, גבולותיה לא ברורים, אוכלוסייתה כפופה לחוקים מורכבים, ועל ההיסטוריה שלה מתקיים מאבק. מה שברור הוא שמשקלה הפוליטי והזהותי הוא מרכזי ומשמעותי עבור שחקנים רבים באזור.

מאז הקמתה, רוצה ישראל לבסס את ירושלים כעיר הבירה שלה, ולזכות בהכרה בינלאומית בכך. הרעיון של "ירושלים המאוחדת תחת ריבונות ישראלית לנצח נצחים" הפך להיות מטבע לשון השגור על שפתו של כל פוליטיקאי מתחיל. אולם, אל מול מאמצים אלו, מבהירה הקהילה הבינלאומית שוב ושוב כי היא אינה מכירה בירושלים כבירת ישראל.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון