הסיבות לשיקום יחסי ישראל-תורכיה

יחסי ישראל-תורכיה ידעו עליות וירידות רבות מאז כוננו ב-1949. הם תמיד הושפעו מהתפתחויות אזוריות, ובייחוד מהנושא הפלסטיני שהוא בעל חשיבות מיוחדת עבור תורכיה.

ישראל ותורכיה נמצאות כיום קרוב לשיקום היחסים ביניהן. הדבר נובע בעיקר מהשינויים במזרח התיכון ומקיומו של רצון פוליטי בכך בשתי המדינות. עם זאת, ישנן גם סיבות נוספות לכך.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון