הסכם הגרעין עם איראן: תגובות ופרשנויות

יולי 2015
כל הפרסומים / שיפור מדיניות החוץ הישראלית

להסכם הגרעין שנחתם בין איראן למעצמות צפויות להיות השלכות משמעותיות על מדיניות-החוץ הישראלית, יחסי ישראל-ארה"ב, הפוליטיקה הפנים-אמריקאית, הצעדים הבינלאומיים הבאים בנושא הישראלי-פלסטיני, והתפקיד האזורי של איראן. מסמך זה מציג תגובות ופרשנויות בנושאים אלה מאת מומחים במיתווים – המכון הישראלי למדיניות-חוץ אזורית: פרופ' משה מעוז, ד"ר נמרוד גורן, ד"ר עילי זלצמן, ובריאן ריבס.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון