הסכם מסגרת מסוג Partnership Priorities עם האיחוד האירופי – מה (אם בכלל) ישראל מפסידה?

ניירות מדיניות והמלצות / ישראל ואירופה

עד לשנים האחרונות, ישראל נהנתה מרמת היחסים המתקדמת ביותר עם האיחוד האירופי מקרב כלל המדינות הנכללות במדיניות השכנוּת האירופית (European Neighborhood Policy – ENP). הדבר אינו מפתיע, שכן מדובר במדינה דמוקרטית ליברלית עם כלכלה חופשית ותוססת המובילה בחדשנות ובתחומים רבים אחרים. עם זאת, בשנת 2016, מדינות הנכללות במדיניות השכנוּת מדרום וממזרח לאיחוד חתמו על הסכמי Partnership Priorities ('רשימת עדיפויות') עם האיחוד האירופי, ואילו עם ישראל לא נחתם הסכם כזה. נייר זה מסביר מהי 'רשימת עדיפויות' ומדוע ישראל לא חתמה עליה עד כה, ושואל מה ישראל מפסידה מכך.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון